За безопасното протичане на плувния маратон Галата – Варна и опазване здравето и живота на всички участници организаторите призовават към стриктно спазване на следните изисквания за участие и правила за безопасност.

 1. Плувците, които ползват автобусите на градския транспорт от Катедралата до местността „Карантината“, трябва да бъдат задължително с предпазни маски.
 2. При пристигането си на сборния пункт в местността „Карантината“ участниците извършват следното в определения порядък:
 • Подреждат се на опашка в колона по един пред един от трите пункта, на които се извършва заплащането на таксата за участие, като спазват дистанция от поне метър и половина. В момента на заплащане на таксата участниците задължително ползват осигурения за целта дезинфектант. Получават квитанция с определен номер.
 • Подреждат се в колона по един пред медицинския пункт, където представят удостоверение за преминат предсъстезателен преглед. Прегледът трябва да е извършен не по-рано от 3 дни преди старта (извършен най-рано на 04.08.2022 г.).
 • Плувци с видими симптоми на остри респираторни заболявания няма да бъдат допускани до старта.
 • На пункта за багаж всеки участник предава за проверка подписаните от него две декларации – за участие и за съгласие за обработка на личните данни. Декларациите са публикувани на сайта на маратона varnamaraton.info. На този пункт се получава торба за багажа и гривна за участие със съответния номер. Тук също участниците задължително ползват дезинфектант за ръце.
 • Записването за участие продължава точно от 6,30 ч до 9,00 ч. Плувци, явили се по-късно, няма да бъдат допуснати до участие, каквито и да са причините за закъснението им!
 • Внимателно изслушване на инструктажа, който указва какви са правилата за участие в маратона;
 • През пропускателния пункт на военната зона, откъдето ще бъде даден стартът, преминават само състезателите, получили гривна за участие и квитанция! Плувци без гривна и квитанция няма да бъдат допускани до старта.
 • В хода на маратона плувец, почувствал проблеми, които му пречат да продължи участието си по трасето, е длъжен веднага да вдигне високо ръка и да сигнализира за това придружаващите плавателни съдове – катерите, бързите лодки и гребните лодки.
 • Абсолютно забранено е качването на плувци, участващи в маратона, в плавателни съдове, които не обслужват проявата!
 • На финала на плаж Буните се забранява струпването на плувци на пункта за получаване на багаж.
 • На пункта за получаване на закуска и напитка участниците ползват дезинфектант. Закуските са в опаковки за еднократна употреба.
 • При церемонията по награждаване официалните лица да избягват поздравления с ръкостискания и прегръдки.