Резултати от 71-я плувен маратон – 2011 г.

УЧАСТНИЦИ – 248 ДУШИ

ГЛ. СЪДИЯ – ВЕЛИСЛАВ ЦЕКОВ

К Л А С И Р А Н Е

 

Име и фамилия време
                          М Ъ Ж Е
1. ВЕНЦЕСЛАВ АЙДАРСКИ 0.47.17
2. АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ 0.49.12
3. ЛЮБО АЛЕКСИЕВ 0.50.01
4. ТЕОДОР ЧЕРНЕВ 0.50.03
5. АЛЕКСАНДЪР ШОПОВ 0.50.08
6. НИКОЛАЙ КУНЧЕВ 0.52.57
7. АЛЕКСАНДЪР БОЯНОВ 0.54.41
8. МАРТИН ВАНЕВ 0.54.42
9. ДАНАИЛ СЛАВЧЕВ 0.54.51
10. ЦАНКО ЦЕНКОВ 0.55.12
11. САШО МАТЕВ 0.55.15
12. СВЕТОСЛАВ ЗЛАТКОВ 0.55.18
13. МИЛЕН ТРАЙКОВ 0.55.23
14. ИВАН ИВАНОВ 0.56.21
15. ДЖАН ШЕРИРОГЛУ 0.56.39
16. АЛЕКСАНДЪР НИНОВ 0.56.52
17. СТЕФАН ПЕТРОВ 0.57.01
18. ОГНЯН ДУЧЕВ 0.58.00
19. СТЕФЧО СТЕФЧЕВ 0.58.01
20. МАКСИМ ДИМИТРОВ 0.58.02
21. ВИКТОР НИКОЛОВ 0.58.03
22. ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ 1.00.53
23. НИКОЛАЙ ЦВЕТКОВ 1.01.00
24. АЛЕКСАНДЪР ПЕНЕВ 1.01.01
25. ВЕНИЛ ПОПОВ 1.01.02
26. АЛЕКСАНДЪР РАДОСЛАВОВ 1.02.00
27. БОРИСЛАВ СТЕФАНОВ 1.02.01
28. ВАЛЕНТИН ГЪРДЕВ 1.02.02
29. МИРОЛЮБ АДАМОВ 1.02.50
30. ЕМИЛ ХРИСТОВ 1.03.00
31. ЛЮБОМИР КОТОВ 1.03.21
32. МАРИАН НЕДКОВ 1.03.22
33. ИВАН ИВАНОВ 1.03.35
34. ВАСИЛ СТОЯНОВ 1.04.05
35. СТАНИСЛАВ НЕНОВ 1.05.46
36. ЯКИМ ЯКИМОВ 1.06.09
37. КРАСИМИР НИКОЛОВ 1.06.30
38. МИЛЕН ДИМИТРОВ 1.07.21
39. ГАБРИЕЛ НИКОЛОВ 1.07.23
40. АЛЕКСАНДЪР СТОЯНОВ 1.07.53
41. ПАВЕЛ ГЕОРГИЕВ 1.08.00
42. ВИКТОР ЖЕЛЯЗКОВ 1.08.01
43. КРИСТИЯН СТОЙЧЕВ 1.09.00
44. КОНСТАНТИН КАТЕВ 1.09.38
45. МОМЧИЛ ВАСИЛЕВ 1.10.00
46. КРИСТИЯН ВЕНКОВ 1.12.00
47. КАЛОЯН НИКИТОВ 1.12.19
48. АТАНАС ГЕОРГИЕВ 1.13.00
49. ТОНИ НИКОЛОВ 1.13.01
50. ЯНКО ХРИСТОВ 1.13.38
51. ОЛЕГ ДАВИДЕНКО 1.13.57
52. ЛЕОНИД ЯРМИШИН 1.14.53
53. ЯВОР ГАЙДАРОВ 1.15.07
54. МАРТИН ВЕЛИЧКОВ 1.15.08
55. НИКОЛА БОЖИЛОВ 1.16.08
56. КАЛОЯН ГЕОРГИЕВ 1.16.53
57. БОРИС МИЛЕВ 1.16.59
58. ДИМИТЪР АНГЕЛОВ 1.17.00
59. МАРИАН ДИМИТРОВ 1.17.01
60. НИКОЛАЙ МИЛЕВ 1.17.02
61. ОГНЯН НЕДЕЛЧЕВ 1.17.47
62. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ 1.18.38
63. ГЕОРГИ КИРОВ 1.19.00
64. БОЖИДАР ИВАНОВ 1.19.01
65. ГЕОРГИ ИВАНОВ 1.19.02
66. СТЕЛИАН ГЕОРГИЕВ 1.19.58
67. РАЙКО НИКОЛОВ 1.20.10
68. ХРИСТО НИКОЛОВ 1.21.00
69. ДИЛЯН ЖЕЛЯЗКОВ 1.21.01
70. ЛЮБОМИР ПОПОВ 1.21.02
71. ЛЮБОМИР КОСТАДИНОВ 1.21.03
72. ЖИВКО ТОМОВ 1.21.53
73. СИМОНА БОРИСОВА 1.22.00
74. СТАНИСЛАВ СТЕФАНОВ 1.22.18
75. НАСТЕ ЙОНЧЕВСКИ 1.22.40
76. БАЯЗИД МУСТАФА 1.23.00
77. КРАСИМИР ПЕТРОВ 1.23.01
78. ПЕТЪР ПАРАШКЕВОВ 1.23.00
79. КАЛОЯН ПОПОВ 1.24.00
80. ВЕНЦИСЛАВ ХОТИНОВ 1.24.01
81. СИМЕОН МАКСИМОВ 1.25.00
82. СТОЯН ПЕТРОВ 1.25.01
83. СТАНИСЛАВ КАПИНАРОВ 1.25.02
84. ИВЕЛИН КРЪСТЕВ 1.25.03
85. АХМЕД МУСТАФА 1.26.00
86. МИРОСЛАВ ТРОНКОВ 1.26.01
87. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ 1.26.02
88. ЯН ЯМЕЛИЕВ 1.26.03
89. АНГЕЛ ВАСИЛЕВ 1.26.04
90. БОРИСЛАВ РАЧЕВ 1.27.00
91. ЯВОР ДИМИТРОВ 1.27.01
92. ИВАЙЛО КОВАЧЕВ 1.27.03
93. ВЕСЕЛИН СТЕФАНОВ 1.27.05
94. АТАНАС ИВАНОВ 1.28.00
95. ДИАН ДОНЧЕВ 1.28.02
96. ПЛАМЕН ИВАНОВ 1.28.03
97. ДЕАН МАРИНОВ 1.28.05
98. НИКОЛАЙ НЕНЧЕВ 1.28.06
99. ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ 1.29.00
100. КРИСТИЯН ПАШОВ 1.30.00
101. ДИМИТЪР ДИМИТРОВ 1.30.02
102. ВЛАДИМИР ЧОРБАДЖИЕВ 1.30.05
103. АЛЕКСАНДЪР ЗАХАРИЕВ 1.30.06
104. СТЕЛИАН НЕДЕВ 1.32.21
105. ПЛАМЕН БАЛИНОВ 1.32.25
106. ТРАЯН ДАМЯНОВ 1.32.27
107. ДИМИТЪР ПЕТКОВ 1.33.00
108. ВЕСЕЛИН ТРЕНДАФИЛОВ 1.33.02
109. МАРКО БОРИСОВ 1.33.05
110. ВАЛЕНТИН ИВАНОВ 1.33.08
111. МАРИН ДАСКАЛОВ 1.33.10
112. ВИЛИАН ИВАНОВ 1.34.00
113. ДИМИТЪР ДИМИЕВ 1.34.30
114. ГЕОРГИ ПАРУШЕВ 1.35.00
115. АТАНАС АЛЕКСАНДРОВ 1.35.28
116. РОСТИСЛАВ АВРАМОВ 1.35.38
117. ИВАН ИВАНОВ 1.35.51
118. ЮЛИАН ГАНЧЕВ 1.36.00
119. ДИМИТЪР СИМЕОНОВ 1.36.10
120. ЗДРАВКО ДИМИТРОВ 1.36.15
121. ЯВОР ИВАНОВ 1.36.53
122. ВАСИЛ ШЕЙТАНОВ 1.36.55
123. СТЕФАН ВЕЛИЧКОВ 1.37.00
124. ВАЛЕНТИН ПАНАЙОТОВ 1.37.10
125. ДИМИТЪР ИЛИЕВ 1.37.15
126. ПАНАЙОТ ПАЗДЕРКОВ 1.37.20
127. КАЛОЯН ДИЧЕВ 1.38.00
128. ДИМИТЪР ЛЮЦКАНОВ 1.38.02
129. ИВАН ТОДОРОВ 1.38.05
130. ДАНАИЛ ДЕНЕВ 1.38.08
131. ЮЛИЯН ИЛИЕВ 1.38.47
132. ВАСИЛ ДИКОВ 1.38.53
133. КАЛОЯН ЧАКЪРОВ 1.39.00
134. НИКОЛАЙ АЛКУШЕВ 1.39.05
135. ПЛАМЕН ПУВКОВ 1.39.10
136. КИРИЛ СТОЯНОВ 1.39.15
137. РУМЕН КРЪСТЕВ 1.40.00
138. СТЕФАН СОКОЛОВ 1.40.10
139. ИВАН ГЕОРГИЕВ 1.41.00
140. СИМЕОН ДИМИТРОВ 1.41.01
141. БОРИСЛАВ ЦАНЕВ 1.41.02
142. КИРИЛ ПЕНЕВ 1.41.05
143. ДАНАИЛ ДИМИТРОВ 1.42.00
144. НИКОЛАЙ БЕДЖЕВ 1.42.15
145. ЙОРДАН БОЕВ 1.43.00
146. ЦВЕТЕН КАВРЪКОВ 1.43.02
147. СЕРГЕЙ СЛЕПЧЕНКО 1.43.05
148. ЙОРДАН ЦОНЕВ 1.43.06
149. МАТЕЙ МАТЕЕВ 1.44.00
150. МИРОСЛАВ САВОВ 1.44.02
151. КАЛОЯН УЗУНОВ 1.44.05
152. ХРИСТО ИВАНОВ 1.44.09
153. ДЕАН ЗЛАТКОВ 1.45.00
154. ПЕТЪР НИКОЛОВ 1.46.00
155. АНГЕЛ РУСЕВ 1.47.00
156. ВАЛЕРИ КУНЧЕВ 1.47.05
157. ЗДРАВКО ПАНАЙОТОВ 1.47.10
158. БОЖКО ИЛИЕВ 1.48.00
159. РАДОСЛАВ НИКОЛОВ 1.48.05
160. БОЖИДАР БАКАЛОВ 1.48.10
161. ИВАН ПЕТРОВ 1.48.15
162. ИВАН ИВАНОВ 1.49.00
163. СТОЯН МАРКОВ 1.50.00
164. НИКОЛАЙ ХРИСТОВ 1.50.05
165. ЙОРДАН ЖЕЧЕВ 1.50.08
166. ДАНКО ИДАКИЕВ 1.50.10
167. ИВАН ЙОВЧЕВ 1.51.00
168. ЗЛАТОМИР МИТЕВ 1.51.05
169. РАДОСЛАВ ХАДЖИЕВ 1.51.10
170. ХРИСТО ЕНЕВ 1.51.15
171. АНГЕЛ ХРИСТОВ 1.53.00
172. ПЕТЪР ПЕТКОВ 1.54.01
173. ДЕАН ДЕЧЕВ 1.54.03
174. МИНЧО МАРКОВ 1.55.00
175. ЖИВКО ВЕНКОВ 1.56.01
176. ЯНАКИ ЯЛЪМОВ 1.56.02
177. МИХАИЛ ГЮЛМЕЗОВ 1.56.03
178. ВИКТОР ТАБАКОВ 1.56.04
179. ВЕСЕЛИН СТАНЕВ 1.58.00
180. ИЛИАН МАТЕЕВ 1.58.01
181. ЯНИ БАРБАЯНЕВ 1.58.02
182. ИВАЙЛО КАРАМАНОНЕВ 1.59.00
183. КОМИСАР ДИМИТЪР ДИМИТРОВ 1.59.01
184. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ 1.59.05
185. МИНЧО МИНЧЕВ 2.01.00
186. ДЖЕМ ХАЛИБРЯМОВ 2.02.00
187. КАЛИН НЕДЕВ 2.02.10
188. ТОДОР МЕТОДИЕВ 2.05.28
189. БОЯН ТЕПЕДЕНЕВ 2.09.00
190. НИКОЛА БАРБАЯНЕВ 2.10.00
191. ТРАЙКО БАЛТОВ 2.11.00
192. МИТКО ПЕТЕВ 2.11.05
193. НАЙДЕН МУТАФОВ 2.12.00
194. ПЛАМЕН ПЕТРОВ 2.13.00
195. ТОТЮ ЦВЕТКОВ 2.16.00
                          Ж Е Н И
1. НИНА РАНГЕЛОВА 0.50.39
2. МАРИЯ ЗЛАТКОВА 0.52.54
3. ЛИДИЯ ИВАНОВА 0.57.12
4. СОФИЯ ЗЛАТКОВА 0.57.13
5. ДЕСИСЛАВА ХРИСТОВА 1.01.01
6. КАЛИНА ЙОРДАНОВА 1.02.02
7. ТАНЯ ТРАЙКОВА 1.02.03
8. ТЕОДОРА СТАВРЕВА 1.06.50
9. ЙОЗЛЕМ ВЕФА 1.12.55
10. АНТОНИЯ ГРОЗДАНОВА 1.18.00
11. КАЛИНА ХРИСТОВА 1.18.51
12. СВЕТЛАНА НЕЙЧЕВА 1.20.00
13. АЛЬОНА ТЕЛЦОВА 1.20.11
14. ЕМИЛИЯ МАРИНОВА 1.20.51
15. КРИСТИНА НИКОЛОВА 1.21.58
16. СИМОНА БОРИСОВА 1.22.00
17. ВЕНЕТА ПАНДОХА 1.25.02
18. КАТЕРИНА БАХЧЕВАНОВА 1.27.00
19. ГЛОРИЯ ИВАНОВА 1.31.00
20. МИНА НАЙДЕНОВА 1.32.00
21. СИМОНА СВЕТОСЛВОВА 1.32.26
22. ЕЛИЦА ЙОРДАНОВА 1.33.00
23. ГАВРИЛИЯ ХАРАЛАНОВА 1.34.02
24. ЕЛИЦА ДАНАИЛОВА 1.35.00
25. ЖИВКА ПАНДОХОВА 1.41.03
26. ЕЛЕНА ЯНЕВА 1.43.16
27. ЕВЕЛИНА ЗЛАТАНОВА 1.44.00
28. ВАСИЛЕНА САРАФОВА 1.45.05
29. СТЕФАНА АНДРЕЕВА 1.47.02
30. МАРИАНА ХРИСТОВА 1.50.00
31. МАРИЯ МИНЧЕВА 1.52.00
32. МАРИНА ПЕНКОВА 1.53.00
33. МИЛЕНА КАХЪРКОВА 1.54.02
34. МАРГАРИТА КАЛЧЕВА 1.59.00
35. БЕТИНА ВАСИЛЕВА 2.12.01

 

 

 

НАГРАЖДАВАНЕ

                М Ъ Ж Е
І-во място ВЕНЦЕСЛАВ АЙДАРСКИ САНДАНСКИ 0.47.17
ІІ-ро място АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ ПЛОВДИВ 0.49.12
ІІІ-то място ЛЮБО АЛЕКСИЕВ САНДАНСКИ 0.50.01
ІV-то място ТЕОДОСИ ЧЕРНЕВ БУРГАС 0.50.03
V-то място АЛЕКСАНДЪР ШОПОВ ВАРНА 0.50.08
VІ-то място НИКОЛАЙ КУНЧЕВ ВАРНА 0.52.57

 

 

              Ж Е Н И
І-во място НИНА РАНГЕЛОВА ПЛОВДИВ 0.50.39
ІІ-ро място МАРИЯ ЗЛАТКОВА СОФИЯ 0.52.54
ІІІ-то място ЛИДИЯ ИВАНОВА СОФИЯ 0.57.12
ІV-то място СОФИЯ ЗЛАТКОВА СОФИЯ 0.57.13
V-то място ДЕСИСЛАВА ХРИСТОВА ПЛОВДИВ 1.01.01
VІ-то място КАЛИНА ЙОРДАНОВА СОФИЯ 1.02.02

 

СПЕЦИАЛНИ НАГРАДИ

 

НАЙ-ДОБРЕ ПРЕДСТАВИЛИ СЕ:

-       варненец – Александър Шопов – Варна

-       плувец от ПСК „Черно море-Армеец” – Николай Кунчев – Варна

-       плувец с увреждания/инвалид/ -  Иван Иванов – Варна

-       плувец с  най-много участия в маратона  – Янаки Ялъмов – Варна

-       чужденец с най-много участия в маратона – Насте Йончевски – Македония

Мероприятието се проведе при много добра организация и отлично обезпечаване от военно-морските сили на РБългария.

 

 

 

ГЛ. СЪДИЯ:  /п/

/В. ЦЕКОВ/

Comments are closed.