ВОЕННОМОРСКИ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОБЩИНА – ВАРНА

ПЛУВЕН СПОРТЕН КЛУБ „ЧЕРНО МОРЕ” – ВАРНА

Н А Р Е Д Б А

за провеждане на 74-тия традиционен плувен
маратон „Галата – Варна” – 2014 година

под председателството на Кмета на Варна
г-н Иван Портних

І. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
В 74-я традиционен плувен маратон нос Галата – Буна № 2 – Варна могат да участват граждани и гости на гр. Варна от страната и чужбина, родени преди 2002 година и по-големи.
За жeлаещите да участват е необходимо:

 • Да са преминали задължителен предсъстезателен медицински преглед, извършен до три дни преди проявата или 2 часа преди извозването към старта – на Морска гара – Варна;
 • Да подпишат декларация, че са в състояние самостоятелно да преплуват разстоянието нос Галата до Буна № 2 – Варна, а за лица под 18 години декларацията да бъде подписана и от родител.

ІІ. ВРЕМЕ И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ
Традиционното преплуване нос Галата – Варна за 2014 година ще се проведе на 3 август (неделя) със старт моста на нос Галата. Всички желаещи да вземат участие в маратона трябва да се явят на 3 август в 7:30 часа на Морска гара – Варна. Необходимо е участниците да си носят подходящи чанти, сакове, торби за прибиране на личните вещи.
Разстоянието по права линия от нос Галата до Буна № 2 е около 4400 метра.

ІІІ. УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ

 • Участието е индивидуално.
 • Разстоянието нос Галата – Варна може да бъде преплувано със свободно избран стил. Не се разрешава ползването на подръчни средства, плавници, помощ отвън и др.
 • Стартът на преплуването ще бъда даден в 10:00 ч., като състезателите трябва да се наредят в една редица във водата, еднакво отдалечени от брега.
 • Състезателите плуват към финала самостоятелно, съдиите от лодките коригират участниците в случай на по-големи отклонения от маршрута.
 • За преплували разстоянието се считат всички, които са пристигнали на Финала 90 мин. след първия пристигнал. Всички останали състезатели задължително трябва да преустановят плуването и с помощта на придружаващите лодки се отправят към Буна № 2.
 • По време на плуването не се разрешава получаването на каквито и да е хранителни, питейни, медикаментозни и други средства от странични лица.
 • Състезатели, които се нуждаят от медицинска или друга помощ или желаят да прекратят плуването, задължително трябва да дадат знак с многократно движение с изпъната ръка наляво и надясно.
 • Всеки участник преплувал разстоянието, на финала получава купон за безплатна закуска, напитка и фланелка.
 • При неподходящи метеорологични условия, организаторите си запазват правото да отложат проявата.

ІV. КЛАСИРАНЕ И НАГРАДИ
Класирането е до VІ-то място.
Победителите – мъж и жена получават парични награди от по 500.00 лв.;
ІІ-ро място – 400.00 лв.;
ІІІ-то място – 300.00 лв.;
ІV-то място – 200.00 лв.;
V-то място – 150.00 лв.;
VІ-то място – 100.00 лв.

С парични награди се отличават:
Най-добре представили се:

 • Участник от Варна/мъж или жена/ – 200.00 лв.
 • Плувец с увреждания – 200.00 лв.
 • Плувец с най-много участия в маратона – 200.00 лв.

Общо награден фонд – 4000.00 лв.
Всички преплували разстоянието от нос Галата до Буна 2 в определеното време получават:

 • закуска и напитка;
 • удостоверение за успешно преплуване;
 • фланелка.

V. ДОКУМЕНТИ ЗА ПРАВОУЧАСТИЕ
В деня на провеждането на маратона на сборният пункт на Морска гара – Варна всеки записал се участник трябва да носи следните документи: лична карта, декларация по образец, подписана лично от участника, а за лица до 18 години подписана и от родител и удостоверение за предсъстезателен медицински преглед.
Такса за участие – 5.00 лева.

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН ПОРТНИХ
КМЕТ НА ОБЩИНА – ВАРНА

Интересни факти от историята на най-старото плувно състезание у нас 

Comments are closed.