2 август 2015

ВОЕННОМОРСКИ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОБЩИНА – ВАРНА

ОБЕДИНЕНИ СПОРТНИ КЛУБОВЕ „ЧЕРНО МОРЕ”

ПЛУВЕН СПОРТЕН КЛУБ „ЧЕРНО МОРЕ”

 

Н А Р Е Д Б А

за провеждане на 75-ия юбилеен плувен
маратон „Галата – Варна” – 2015 година

с председателството на Кмета на град Варна
г-н Иван Портних

  под патронажа на Министъра на младежта и спорта

г-н Красен Кралев

І. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

В 75-я традиционен плувен маратон нос Галата – Буна № 2 – Варна могат да участват граждани и гости на гр. Варна от страната и чужбина родени преди 2003 година и по големи.

За жeлаещите да участват е необходимо:

 • Да са преминали задължителен предсъстезателен медицински преглед, извършен до три дни преди проявата или 2 часа преди извозването към старта – на Морска гара – Варна;
 • Да подпишат декларация, че са в състояние самостоятелно да преплуват разстоянието от нос Галата до Буна № 2 – Варна, а за лица под 18 години декларацията да бъде подписана и от родител.

ІІ. ВРЕМЕ И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ
Традиционното преплуване нос Галата – Варна 2015 година ще се проведе на 2 август/неделя/ със старт моста на нос Галата и финал на буна №2. Всички жалаещи да вземат участие в маратона трябва да се явят на 2  август в 7.30 часа на Морска гара – Варна. Необходимо е участниците да  носят подходящи чанти, сакове и торби за прибиране на личните вещи.
Разстоянието по права линия от нос Галата до Буна № 2 е около 4500 метра.

ІІІ. УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ

 1. Участнието е индивидуално.
 2. Разстоянието нос Галата – Варна може да бъде преплувано със свободно избран стил. Не се разрешава ползването на подръчни средства, плавници, помощ отвън и др.
 3. Стартът на преплуването ще бъда даден в 10.00 ч., като състезателите трябва да се наредят в една редица във водата, еднакво отдалечени от брега.
 4. Състезателите плуват към финала самостоятелно. Съдиите от лодките корегират участниците в случай на по-големи отклонения от маршрута.
 5. За преплували разстоянието се считат всички, които са пристигнали на Финала до 90 мин. след първия пристигнал. Всички останали състезатели задължително  преустановяват плуването без протести и с помощта на придружаващите лодки да се отправят към Буна № 2.
 6. По време на плуването не се разрешава получаването на каквито и да е хранителни, питейни, медикаментозни и др.средства от странични лица.
 7. Състезатели, които се нуждаят от медицинска или друга помощ или желаят да прекратят плуването, задължително трябва да дадат знак с мнократно движение с изпъната ръка.
 8. Всеки участник преплувал разстоянието, на финала получава купон за безплатна закуска, напитка и фланелка.
 9. При неподходящи метеорологични условия, организаторите си запазват правото да пренасочат проявата.

ІV. КЛАСИРАНЕ И НАГРАДИ

 1. Класирането е до VІ-то място.
 2. Победителите – мъж и жена получават парични награди от по 1000.00 лв.; ІІ-ро място – 700.00 лв.; ІІІ-то място – 500.00 лв.; ІV-то място – 400.00 лв.; V-то място – 300.00 лв.; VІ-то място – 200.00 лв.
 1. С парични награди се отличават:

Най-добре представили се:

 • варненец/мъж или жена/ – 200.00
 • плувец с увреждания /инвалид/ – 200.00 лв.
 • плувец с най-много участия в маратона – 200.00 лв.

 1. Общо награден фонд – 7000.00 лв.
 2. Всички преплували разстоянието от нос Галата до Буна 2 в определеното време получават:

 • удостоверение за успешно преплуване;
 • юбилейна фланелка.

4. Юбилейна награда за спортен журналист с най-добро отразяване на маратона.

V. ДОКУМЕНТИ ЗА ПРАВОУЧАСТИЕ

В деня на провеждането на маратона на сборния пункт на Морска гара – Варна всеки записал се участник трябва да носи следните документи: лична карта, декларация по образец, подписана лично от участника, а за лица до 18 години подписана и от родител и удостоверение за предсъстезателен медицински преглед.

При организирано участие на спортни клубове, заявки да се изпращат на адрес: psc_4more@abv.bg; тел: 089 9175 618;

Такса участие – 10.00 лева. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

ИВАН ПОРТНИХ

КМЕТ НА ГРАД ВАРНА

 

За да улесните оформянето на предстартовата документация и да чакате на една опашка по-малко в деня на маратона, можете да изтеглите декларациятата за участие, да я отпечатате, попълните и носите на старта.

Свалете оттук: deklaracia

Comments are closed.